Email: Şifre: Şifremi Unuttum | Yeni Üyelik
 
 
Skip Navigation Links

Esru Türkiye Tüzük

TÜRKİYE ESRU TÜZÜĞÜ

İSİM VE MEVKİ
MADDE 1

 1. Türkiye ESRU (Türkiye Üroloji Asistanları Topluluğu)-TÜD eğitimdeki üyeliği veya Türkiye ESRU-TÜD-EAU standart üyeliği olup bu üyelikler ülkemizdeki asistanlar için geçerlidir.
 2. Daha önce kurulmuş olan ve yönetmelik eksikliği nedeniyle aktif çalışmalar yapamayan ‘Türk Üroloji Asistan Birliği’nin yerine kurulmuş daha kapsamlı bir yapıya sahiptir.
 3. Türkiye ESRU’ya resmi başvuru, aktivitelerden faydalanmak için yeterlidir. Asistan hekimlerin uzmanlık ünvanını almasını takiben ilk 6 ay içerisinde Türkiye ESRU ile ilişiği kesilir. Yönetim kurulu onayı ile bu süre 3 ay daha uzatılabilir.
 4. Türkiye ESRU, öncelikli olarak ülke çapında yapacağı aktiviteler olmakla birlikte, uluslararası bir kuruluş olan ESRU’nun Türkiye’deki sorumluluklarını da yürütmektedir.
 5. Hedef grup ‘üroloji asistanları’ olarak belirlenmiştir.

AMAÇ
MADDE 2

 1. Ülke çapında geniş tabanlı çalışmaların yapılandırılması.
 2. Ülke genelinde üroloji eğitimini desteklemek, üroloji eğitiminin optimizasyonunu ve standardizasyonunu sağlamak.
 3. Türk Üroloji Derneği (TÜD), Türk Üroloji Yeterlilik Kurulu (TÜYK) ve diğer tanımlanmış dernekler ile yakın iletişimde bulunmak (Temsilciliklerin oluşturulması).
 4. Türk Üroloji Derneği ve Türk Üroloji Yeterlilik Kurulu’na (TÜYK) adaptasyonun sağlanması.
 5. Ülkeler arasındaki üroloji asistan ve uzman değişim programlarını desteklemek (burs ve ücretsiz dergi abonelikleri).
 6. Üroloji eğitimi için konferanslar, çalışmalar, webinarlar ve kongreler düzenlemek.
 7. TÜYK ve diğer organizasyonlarda sunulmak üzere Türkiye’deki üroloji eğitimini de içeren anketler yapmak, bunun diğer ülkeler ile karşılaştırılmasını sağlamak.
 8. Türkiye’deki ulusal üroloji derneklerinin eğitim organizasyonlarını desteklemek.
 9. Bu amaçlar ile doğrudan veya dolaylı yoldan ilişkili olan çalışmalarda bulunmak.
 10. Ülkemize ait asistan veri tabanının oluşturulması, bunun TÜD ve ESRU ile paylaşılması.

BÜTÇE
MADDE 3

 1. Türkiye ESRU kuruluşunun finansmanı Türk Üroloji Derneği tarafından sağlanmaktadır.

ÜYELİKLER VE KURUL
MADDE 4

 1. Türkiye ESRU-TÜD eğitimdeki üyeliği veya Türkiye ESRU-TÜD-EAU standart üyeliği olup bu üyelikler ülkemizdeki asistanlar için geçerlidir.
 2. Ülkemizin asistan veri tabanında adı bulunan her asistan bu birliğin üyesidir. Kişinin kendi arz ve talebi doğrultusunda üyelik istememe hakkı vardır.
 3. Türkiye ESRU Genel Kurulu, Yönetim Kurulu, Klinik Asistan Temsilcileri ve Türkiye ESRU   uluslararası temsilcileri (NCO) tarafından meydana gelir.
 4. Genel kurul üyeleri, üniversite kliniklerinden bir asistan, eğitim hastanelerinden ise her klinikten bir asistan olacak şekilde, anabilim dalı başkanları ve klinik şefleri tarafından belirlenebilen veya ilgili klinikten gönüllülük esasına dayalı olarak belirlenen ‘Klinik Asistan Temsilcileri (KAT)’ tarafından oluşur.
 5. Klinik asistan temsilcileri, yönetim kurulu tarafından belirlenen ve yönetmelik gereği belirtilen toplantılara mutlak katılmakla yükümlüdür.
 6. Mazeret belirtmeksizin toplantılara katılmayan genel kurul üyelerinden yönetim kurulu tarafından öncelikle mazeretlerini belirtmeleri istenir, cevap alınamayan klinik asistan temsilcisine kliniğine gönderilecek resmi yazı ile yönetim kurulu kararıyla genel kurul dışı bırakıldıkları bildirilir.
 7. Yönetim kurulu üyeleri arasında yapılacak bir seçimle iki yönetim kurulu üyesi, ESRU Türkiye Temsilcisi (NCO) olarak görev alır. Seçim Türkiye ESRU Yönetim Kurulu’nda yapılır. Yönetim Kurulu’nun yönetmelikte belirtilen görevlerini yerine getirmeyen ESRU Türkiye Temsilcisi (NCO) yerine genel kurul üyelerinden birini görevlendirme yetkisi vardır.
 8. NCO her yıl yönetim kurulu tarafından seçilir ve aktif olarak çalışan NCO’lar ESRU’daki temsilcilik görevine bir dönem daha devam etme hakkına sahiptir. Bu görev bir sonraki dönem yapılacak yönetim kurulu   seçim kararıyla onaylanır. NCO’lar ESRU Yönetim Kurulu’nda görev yaptıkları sürece ve yönetim kurulu onayı ile bu görevlerine en fazla 2 yıl devam edebilirler.
 9. Bu temsilciler katıldıkları her yurtdışı toplantısı ile ilgili raporları yönetim kuruluna sunar ve aktiviteler ile ilgili bilgi vermekle yükümlüdür.
 10. NCO görev tanımlaması: ESRU’da aktif olarak çalışan, toplantılara düzenli katılıma özen gösteren, kliniğinden izin alma sorunu olmayan, en az intermediate (B2) düzeyde İngilizce bilen, ülkemizi ülke dışında layıkıyla temsil edeceğine inanan bir bilince sahip özellikleri içeren, paylaşıma önem verip edindiği bilgi ve birikimleri ülkesindeki genç meslektaşlarıyla paylaşan kişidir.
 11. Genel kurul üyeleri gösterdikleri faaliyet ve aktivite ölçülerinde ek görevler ile görevlendirilir. Bu görevlendirmeler genel kurul üyeleri arasında yapılacak oylama ile belirlenir.
 12. EK Madde: Genel kurul toplantılarında kurul üye sayısının 10’dan az olduğu durumlarda yönetim kurulu üyeleri bu görevler için doğrudan kişi belirleyebilir.

YÖNETİM KURULU
MADDE 5

 1. Yönetim Kurulu, ülkemiz üroloji asistanlarından oluşmaktadır.
 2. Yönetim Kurulu Üyeleri; Başkan, II. Başkan/Seçilmiş Başkan, Eski Başkanlar, Genel Sekreter, Bilim Koordinatörü, Sosyal Medya Koordinatörü, Veri Koordinatörü ve İletişim Koordinatöründen oluşur. Ancak ihtiyaç doğrultusunda ve yeterli sayıda aday bulunması durumunda 4 asil üye daha yönetim kuruluna seçilebilir.
 3. Yönetim Kurulu seçimlerinde II. Başkan seçimi için aday olacak kişinin Başkan ile aynı klinikten olmaması gerekmektedir.
 4. Yönetim Kurulu seçimlerinde Genel Sekreter, Bilim Koordinatörü, Sosyal Medya Koordinatörü, Veri Koordinatörü ve İletişim Koordinatörü pozisyonlarının seçiminde farklı kliniklerinden yeterli sayıda aday olması halinde, yönetim kurulun üyelerinin tümü farklı kliniklerden olmak zorundadır.
 5. Bölgesel temsil ağırlıkları dikkate alınarak 4 asil üye seçimi de yapılması durumunda ve yeterli sayıda aday bulunması halinde, yönetim kurulu dağılımının eski başkanın da görüşü alınarak Marmara bölgesinden toplam 3 üye, İç Anadolu bölgesinden toplam 2 üye, ayrıca diğer bölgelerden de homojen dağılım olacak şekilde üye seçilmesine öncelik verilecektir.
 6. Asil üye seçimi yapılması durumunda, bu pozisyon için yeterli sayıda aday bulunmaması halinde aynı klinikten aday olan kişiler de asil üye olarak seçilebilir.
 7. II. Başkan/Seçilmiş Başkan seçimleri her yıl Türk Üroloji Kongresi sırasında yapılacak olan genel kurul üyeleri, yönetim kurulu üyeleri ve kongreye katılmış olan Türkiye ESRU üyelerinin olduğu oturumda yönetim kurulu üyelerinin öncelikli teklifi alınarak oylama ile yapılır. Seçilmiş Başkan olarak seçilen kişi bir sene süre ile mevcut Başkan ile çalışır. Sonraki sene seçim olmaksızın Başkan olarak yönetim kurulu görevine devam eder. Başkan görevini yerine getirmiş kişi tekrar Seçilmiş Başkan pozisyonu için adaylığını koyamaz. Başkan görevini yerine getirmiş kişi, bir sonraki dönemde Başkan ve II. Başkan/Seçilmiş Başkan ile birlikte yönetim kurulu görevini sürdürür ve tecrübelerini bir sonraki dönem yönetim kuruluna aktarır.
 8. Genel Sekreter, Bilim Koordinatörü, Sosyal Medya Koordinatörü, Veri Koordinatörü ve İletişim Koordinatörü seçimleri yılda bir Türk Üroloji Kongresi sırasında yapılacak olan genel kurul üyeleri, yönetim kurulu üyeleri ve kongreye katılmış olan Türkiye ESRU üyelerinin olduğu oturumda yönetim kurulu üyelerinin öncelikli teklifi alınarak oylama ile yapılır. Yönetim kurulunun oluşması için yeterli sayıda aday bulunması halinde; tekrar seçilme şansı aynı kişiye en fazla 2 kez verilebilir.
 9. Yönetim Kurulu seçimlerinde sırasıyla II. Başkan, Genel Sekreter, Bilim Koordinatörü, Sosyal Medya Koordinatörü, Veri Koordinatörü ve İletişim Koordinatörü seçimi yapılacaktır. Aday olan kişinin belirli bir pozisyona aday olup seçilememesi durumunda farklı bir pozisyon için tekrar aday olması mümkündür. 
 10. Yönetim Kurulu ve Eski Başkan’ın öncelikli teklifi alınarak kadın asistanların ve farklı bölgelerden aday olan asistanların Yönetim Kurulu pozisyonlarında görev almaları teşvik edilmelidir.
 11. Yönetim kurulu üyelerinden Başkan ve II. Başkan/Seçilmiş Başkan Türk Üroloji Derneği ve Türk Üroloji Yeterlilik Kurulu Board Toplantılarına temsilci olarak katılırlar.
 12. Başkan veya II. Başkan’ın katılamadığı durumlarda yönetim kurulu üyelerinden herhangi biri bu toplantılara vekilen katılma hakkı vardır.
 13. Yönetim Kurulu üyeleri, bölgelerinde yapılan Türk Üroloji Derneği bölge şubelerinin aylık düzenlediği toplantılara Türkiye ESRU’yu temsilen katılır. Bölgede yönetim kurulu üyesinin bulunmaması durumunda, öncelikli olarak Klinik Asistan Temsilcileri’nden olmak üzere Türkiye ESRU Yönetim Kurulu tarafından belirlenen kişi Türkiye ESRU’yu temsilen toplantılara katılır.
 14. Yönetim Kurulu üyelerinden, görevlerini herhangi bir sebeple yerine getiremeyen kişiler Türkiye ESRU Yönetim Kurulu’nun oy çokluğu ile alacağı karar doğrultusunda görevinden uzaklaştırılarak yerine, Yönetim Kurulu’nun oy çokluğu ile alacağı karar doğrultusunda yeni bir kişi getirilebilir.
 15. Yönetim Kurulu’nun periyotlarla fiilen veya sosyal ortamda gerçekleştireceği toplantılar Yönetim Kurulu üyelerine en geç 7 gün öncesinden yazılı veya sözlü olarak bildirilir. Toplantılar, Genel Sekreter tarafından kayıt altına alınmakla birlikte, yapılacak toplantıların art arda üçüne mazeretsiz olarak katılmayan Yönetim Kurulu üyesinin üyeliği kendiliğinden düşürülecek olup, yerine Yönetim Kurulu’nun oy çokluğu ile belirleyeceği yeni bir kişi seçilir.

GÖREV TANIMLAMALARI
MADDE 6

BAŞKAN

 1. Yönetim kurulu ile birlikte Türkiye ESRU faaliyetlerinin yürütülmesinden sorumludur.
 2. Türk Üroloji Derneği aylık yönetim kurulu toplantılarına Türkiye ESRU temsilcisi olarak katılır.
 3. Türk Üroloji Derneği’ne aylık faaliyet raporu sunar.
 4. Tüm Türkiye ESRU çalışma birimlerinin koordinasyonu ve aktif çalışmalarını sağlar.
 5. Tüm resmi görüşme ve toplantılarda uygulanması düşünülen kararları Türkiye ESRU yönetim kuruluna ve gerekirse Türkiye ESRU kurul üyelerine danışarak onaylar.
 6. Gereken durumlarda Yönetim Kurulu’nu olağanüstü toplama hakkına sahiptir.
 7. Türkiye ESRU Yönetim Kurulu salt çoğunluğunun sağlanamadığı durumlarda Türkiye ESRU adına karar verme yetkisine sahiptir.
 8. Masrafların ödenmelerini hızlandırılmasına aracılık etmek ve mevcut ödemelerle ilgili kayıt tutmak, Türk Üroloji Derneği ve ilaç firmalarından gelen para akışını idare etmek, Türk Üroloji Derneği ve bir sonraki mali program için yıllık rapor yazmak, yılda en az bir kez düzenlenen her Türkiye ESRU genel kurul toplantısı için mali rapor düzenlemekten sorumludur.

II. BAŞKAN/SEÇİLMİŞ BAŞKAN

 1. Yönetim kurulu ile birlikte Türkiye ESRU faaliyetlerinin yürütülmesinden sorumludur.
 2. Türk Üroloji Yeterlilik Kurulu yönetim kurulu toplantılarına Türkiye ESRU temsilcisi olarak katılır.
 3. Tüm Türkiye ESRU çalışma birimlerinin koordinasyonunu ve aktif çalışmalarını sağlar.
 4. Yönetim Kurulu Başkanı’nın çeşitli sebeplerle faaliyetlere ve toplantılara katılamadığı durumlarda yerine başkanlık yetkilerine sahiptir.
 5. Seçimleri takiben ilk bir yıllık dönemde Yönetim Kurulu Başkanı ile koordineli olarak çalışarak Yönetim Kurulu Başkanı’nın tecrübelerinden faydalanır ve sonraki yıl seçim olmaksızın Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini yerine getirir.

ESKİ BAŞKAN

 1. Yönetim Kurulu Başkanlığı’nı bir yıl süre ile devam ettiren kişi, bir sonraki sene boyunca Yönetim Kurulu’nda, Eski Başkan olarak tecrübe ve deneyimlerini aktarır.

GENEL SEKRETER

 1. Türkiye ESRU’nun resmi yazışmalarının planlanması ve yürütülmesinden sorumludur.
 2. Yılda en az bir kez düzenlenen Türkiye ESRU genel kurul toplantılarının planlanması, kurul üyelerinin davet edilmesi ve katılımcı listesinin belirlenmesinden sorumludur.
 3. Her toplantıyı takiben en fazla bir hafta içerisinde toplantı ile ilgili rapor yazmaktan ve bu raporu yönetim kurulu üyeleri ile paylaşmak ve muhafaza etmekten sorumludur.
 4. Tüm yönetim kurulu ve kurul üyeleri ile sıkı iletişimde bulunarak koordinasyonun sağlanmasına yardımcı olmak.
 5. Yılda en az bir kez düzenlenen Türkiye ESRU genel kurul toplantısı için rapor düzenlemek.
 6. Yönetim Kurulu Başkanı ve II. Başkanı’nın olmadığı durumlarda Yönetim Kurulu Başkanı’nın yetkilerine sahiptir.

BİLİM KOORDİNATÖRÜ

 1. Fikirleri gerçek sonuçlara dönüştürmek ve bu projeleri hayata geçirmek.
 2. Türkiye ESRU hedef kitlesine uygun anketler düzenlemek, bilimsel çalışmalar organize etmek, bilimsel çalışma grupları oluşturmak.
 3. Yılda en az bir kez düzenlenen her Türkiye ESRU genel kurul toplantısında projeleri rapor etmek.
 4. Yapılan bilimsel çalışmalarda toplanan verileri excel dosyası olarak düzenlemek, kaydetmek ve muhafaza etmek.
 5. Gerçekleştirilmesi planlanan webinar, kongre, konferans, sempozyum ve kurs gibi eğitim faaliyetlerinin web sitesi ve sosyal medya platformlarında duyurulmasında sosyal medya koordinatörü ile koordineli çalışmak.

 
VERİ KOORDİNATÖRÜ

 1. Her Üroloji kliniğinden gelen veri tabanlarını toplayıp hepsini tek bir Excel dosyası olarak kaydetmek ve muhafaza etmek.
 2. Veri tabanından gelen bilgileri analiz edip Türk Üroloji Derneği, EAU ve ESRU veri tabanı ile birleştirmek ve talep edildiği takdirde analiz raporunu sunmak.
 3. Yılda en az bir kez düzenlenen her Türkiye ESRU genel kurul toplantısı için rapor düzenlemek.
 4. Yapılan bilimsel çalışmalarda toplanan verileri excel dosyası olarak düzenlemek, kaydetmek ve muhafaza etmek konusunda bilim kordinatörü ile koordineli çalışmak.
 5. Her yıl, yılda en az iki kez olmak üzere Klinik Asistan Temsilcileri ile koordineli bir şekilde Türkiye’deki Üroloji kliniklerinde uzmanlık eğitimi alan üroloji asistanlarının verilerini güncellemek, bu verileri bir excel dosyasında düzenlemek, kaydetmek ve muhafaza etmek.

SOSYAL MEDYA KOORDİNATÖRÜ

 1. Web sayfasının içeriğinin planlanması, sayfa düzeni ve güncellenmesinden sorumludur.
 2. Facebook, Twitter, Instagram ve Linked In gibi sosyal platformlardaki Türkiye ESRU sayfalarının periyodik olarak güncellenmesinden sorumludur.
 3. Yılda en az bir kez düzenlenen her Türkiye ESRU genel kurul toplantısı için rapor düzenlemek.
 4. Gerçekleştirilmesi planlanan webinar, kongre, konferans, sempozyum ve kurs gibi eğitim faaliyetlerinin web sitesi ve sosyal medya platformlarında duyurmak.

İLETİŞİM KOORDİNATÖRÜ

 1. Ülkemizde bulunan tüm üroloji kliniklerinde eğitim gören tüm üroloji asistanlarının iletişim bilgilerinin edinilmesi, muhafaza edilmesi ve Türkiye ESRU whatsapp gruplarına eklenmesinden sorumludur.
 2. Klinik Asistan Temsilcileri ile yapılması planlanan webinar, kongre, konferans, sempozyum ve kurs gibi eğitim faaliyetlerinin paylaşılması ve bu faaliyetlere olan katılımın arttırılmasından sorumludur.
 3. Webinar, kongre, konferans, sempozyum ve kurs gibi gerçekleştirilmesi planlanan eğitim faaliyetlerinde konuşmacıların belirlenmesi ve bu konuşmacılarla iletişim sağlanmasından sorumludur.

KLİNİK ASİSTAN TEMSİLCİLERİNİN GÖREV VE SORUMLULUKLARI
MADDE 7

 1. Yılda en az bir defa düzenlenen Türkiye ESRU genel kurul toplantısına katılmak.
 2. Kendi kliniğindeki asistanların Türkiye ESRU’ya adaptasyonlarını sağlamak ve bilgilerini güncellemek.
 3. Türkiye ESRU’nun yaptığı duyuru ve aktiviteler hakkında klinik asistanlarını bilgilendirmek.
 4. Türkiye ESRU içerisindeki çalışma gruplarına aktif bir şekilde katılmak.
 5. Türkiye ESRU genel kurul toplantılarına ve faaliyetlere aktif olarak katılmayan Klinik Asistan Temsilcileri’nin üyelikleri Türkiye ESRU Yönetim Kurulu tarafından oy çokluğu ile alınacak karar doğrultusunda düşürülebilir. Yeni üye Türkiye ESRU Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.

GENEL KURUL TOPLANTILARI
MADDE 8

 1. Genel kurul toplantıları yılda en az bir kez yönetim kurulu tarafından belirlenen yer ve zamanda düzenlenir. İlave toplantılar yönetim kurulunun alacağı karar doğrultusunda yapılabilir.
 2. Gündem, kurul üyeleri veya yönetim kurulu üyelerinin önerdiği maddeleri içerir. Kurul üyelerine gündem ve konular ile ilgili bilgiler toplantıdan en az iki hafta öncesinde bildirilir.
 3. Toplantının süresi, çözümler, öneriler, fikirler, çalışmalar ve diğer dökümanlar, genel kurul üyelerine ve yönetim kuruluna sekreter tarafından toplantı sonrası 1 ay içinde gönderilmelidir.

OYLAMA
MADDE 9

 1. Genel kurul toplantılarında, genel kurul üyesi olan kişilerin ve yönetim kurulu üyelerinin yapılacak oylamalarda bir oy hakkı vardır.
 2. Türkiye ESRU Yönetim Kurulu ve/veya Genel Kurul toplantılarına art arda 2 kez mazeretsiz olarak gelmeyen üyeler oy hakkını kaybeder.

YETKİ VE TEMSİL EDİLME
MADDE 10

 1. Türkiye ESRU Yönetim Kurulu ve Türkiye ESRU Genel Kurul adına Yönetim Kurulu Başkanı temsil ve yetki hakkına sahiptir. Yönetim Kurulu Başkanı’nın temsil edemediği durumlarda sırasıyla II. Başkan, Genel Sekreter veya Yönetim Kurulu tarafından belirlenecek kişi temsil ve yetki hakkına sahiptir.

KOMİTELER VE TEMSİLCİLİKLER
MADDE 11

 1. Yönetim Kurulu değişik komiteler atayabilir ve bu komitelerin kurallarını belirleyebilir.
 2. Türkiye ESRU bünyesinde aşağıda belirtilen komiteler ve temsilciliklerin oluşturulması temeldir. Bu komitelerde yer alacak kişiler yönetim kurulu tarafından gönüllülük esasına dayalı olarak atanır. Komite üyesi olan bir kişi daha sonraki dönemlerde yönetim kurulu onayı ile aynı görevi yürütme hakkına sahip olabilir.
 3. Bilimsel Çalışma Komitesi:

  Altı üyeden oluşur. Klinik asistan temsilcileri veya temsilci yeni uzmanlar görevlendirilir. Başkan ve II. Başkan yapılan aktivitelerinden sorumlu yönetim kurulu üyeleridir. Bilimsel toplantı organizasyonlarında çalışma, web sitesinde yer alan Campbell sorularının düzenlenmesi, vaka takdimlerinin sunular için toplanması ve diğer bilimsel aktivitelere destek vermek görevleri arasındadır.

  Anket Çalışma Komitesi:

  Üç üyeden oluşur. Klinik asistan temsilcileri veya temsilci yeni uzmanlar görevlendirilir. Bilim Koordinatörü’ne bağlıdır. Yılda en az bir defa ülkemizde yapılan asistan kurslarında doldurulmak üzere anketler hazırlamak, ESRU tarafından hazırlanan anketleri Türkçeye çevirmek ve bu anketleri ulusal veya uluslararası platformda makale haline getirmek, web sitesindeki anket sorularını düzenlemek görevleri arasındadır.

  Burs ve Asistan Değişim Komitesi:

  Burs ve asistan değişim komitesi üyelerinin her bölgeden bir kurul üyesi olmak koşulu ile toplam 7 üyeden oluşur. Klinik asistan temsilcilerinden oluşur. Veri Koordinatörü ve Genel Sekreter’e bağlıdır. Ulusal veya uluslararası platformda sağlanan burs ve asistan değişim programlarını duyurmak, katılımın sürekliliği ve fazlalığını sağlamak, asistan değişim programlarına katılacak asistanların isimlerini belirlemek, Türkiye ESRU’ya verilen bursların homojen dağılımını sağlamak için çalışma yapmak görevleri arasındadır.
  Yukarıda belirtilen komitelerden genel kurul toplantılarında ve yapılan ara toplantılarda faaliyet raporu sunmaları istenir.

 1. Türkiye ESRU yaptığı bilimsel aktivitelerde kalite ve liyakata dayalı çalışma sistemini benimser. Türkiye ESRU Bilimsel Komitesi tarafından hazırlanan akademik programlar ve projeler ile ilgili destek almak amacıyla uluslararası ve ulusal platformda tanınan hocaların asistanlara yönelik yapılan çalışmalar ile ilgili fikir ve düşüncelerinin alınması hedeflenmiştir. Bu nedenle planlanan bilimsel aktivitelerin belirlenmesinde uluslararası ve ulusal düzeyde yoğun bilimsel tecrübeye sahip hocalardan oluşan “Türkiye ESRU Onursal Akademik Danışmanlık Komiteleri” oluşturulur.
 2. Uluslararası komitenin belirlenmesinde yönetim kurulu üyelerinin oy çokluğu şarttır.
 3. Türkiye ESRU Onursal Akademik Danışmanlık Komiteleri uluslararası ve ulusal olmak üzere iki ayrı komitedir. Uluslararası platformda tanınan, yoğun bilgi ve birikime sahip hocalar tarafından yönetim kurulunun direkt teklifi ile oluşturulur. Ulusal komite üyeleri aşağıda belirtilen ünvana sahip hocalar tarafından doğal olarak oluşturulur. Türk Üroloji Derneği Yönetim Kurulu’nun belirlediği üç yönetim kurulu üyesi (biri TÜD asistan sorumlusu olmak kaydıyla), Türk Üroloji Yeterlilik Kurulu Başkanı ve alt branş dernek başkanlarıdır.
 4. Temsilcilikler yönetim kurulu ve genel kurulun talebi üzerine oluşturulabilir. Aşağıda yazılı temsilcilikler ve görevleri şu şekildedir:

  Türkiye ESRU Bölge Temsilcileri:

  Her bölge için Türkiye ESRU yönetim kurulunu temsil eden asistanlardan oluşur. Öncelikle Yönetim Kurulu üyelerinin varlığı durumunda yönetim kurulu üyelerinden, yokluğu durumunda yönetim kurulu tarafından belirlenecek Tükiye ESRU Kurulu üyeleri temsil görevini yürütürler. Marmara bölgesinden toplam 3 bölge temsilcisi, İç Anadolu bölgesinden toplam 2 bölge temsilcisi, ayrıca diğer bölgelerden de birer bölge temsilcisi belirlenecektir. Asistan hekimleri temsilen Türk Üroloji Derneği Bölgesel şubelerin aylık yönetim kurulu toplantılarına katılarak asistan hekimlerin istek ve ihtiyaçları ile temel sorunları dile getirirler.

  Türkiye ESRU Uluslararası Ülke Temsilcisi:

  Yurtdışından ihtisas yapmak üzere ülkemize gelmiş asistan hekimlerden ülkelerini temsilen seçilecek bir asistan hekim tarafından temsil görevi yürütülür. Türkiye ESRU faaliyetlerinde ülkelerinden katılım sağlanması, ülkelerine ait asistan veri tabanın oluşturulması, karşılıklı bilimsel aktivitelerin yapılandırılması görevleri arasında sayılabilir.

  Türkiye ESRU Ulusal Dernek Temsilcilikleri:

  Türk Üroloji Derneği, Türk Üroloji Yeterlilik Kurulu ve alt branş dernek temsilcilikleri oluşturmak. Temsilcilikler, ilgili derneklerin Türkiye ESRU temsilciliğini onaylaması sonucunda oluşturulabilir. Bu temsilciliklerin amaçları;

 1. Türkiye ESRU faaliyetlerinin bu derneklerle paylaşımı, dernek yönetim kurullarında temsil edilmek ve gerekli durumlarda raporlar sunmak.
 2. İlgili alt branş dernekleri ile asistanlara yönelik yapılacak bilimsel aktivitelerin Türkiye ESRU ile iş birliği içinde yapılmasını sağlamak.
 3. Derneklerin asistanlarla direkt olarak teması sağlanarak, yapılacak duyurular ile hedefe yönelik (Türkiye ESRU Sosyal Medya Platformları) ilgili alt branş konularında asistan seviyesinde spesifik çalışmalar yapmak.

FİNANSAL YIL, YILLIK RAPOR, HESAP

MADDE 12

 1. Kuruluşun finansal yılı, takvim yılı ile uyumludur.
 2. Finansal yılın sonunda kurumun defterleri dengelenir ve geçen yıl içerisindeki gelir ve gider hesaplamaları yapılmalıdır.
 3. Yıllık hesaplar Yönetim Kurulu tarafından belirlenir. Bu belirleme, yıllık hesaplarda belirtilen aksiyonlar için yapılan harcamaların güvenli ve doğru olmasında etkili olmalıdır.
 4. Oluşturulacak rapor her yıl Türk Üroloji Derneği Yönetim Kurulu, Türkiye ESRU Genel Kurulu ile paylaşılır.

MADDELERİN DÜZENLENMESİ
MADDE 13

 1. Yönetim Kurulu, bu maddelerin değiştirilmesinde yetkilidir. Yapılacak değişiklikler, yönetim Kurulu salt çoğunluğunun sağlandığı koşullarda kurul üyelerinin oy çokluğu ile yapılır. Alınan kararlar Türkiye ESRU Kuruluna ve Türk Üroloji Derneği’ne rapor olarak sunulur.

KAPATILMA VE SONA ERDİRME
MADDE 14

 1. Yönetim Kurulu kurumu kapatma yetkisine sahiptir. Bu eylem, kurul üyelerinin yarısının bulunduğu ya da temsil edildiği bir toplantıda oyların üçte iki çoğunluğu ile yapılır. Toplantı yeter sayısının olmadığı durumlarda toplantı dört hafta sonra tekrarlanır ve toplantıya katılan üye sayısının üçte iki oyu ile kararlar alınır.
 2. Kurumun kapatılması sonrası, kurum borçlarının ya da varlıklarının sona erdirilmesi için mevcut Yönetim Komitesi göreve devam eder.
 3. Mal ve borçların sona erdirilmesi görevini Yönetim Komitesi yürütür. Kapatılma işleminin Madde 11 3. fıkra zemininde yapıldığı belirlenmelidir.
 4. Kapatılma sürecinde bu maddelerin yaptırımı olabildiğince sağlanmalıdır.
 5. Kurumun artı durumda olan hesabı kurumun amaçları doğrultusunda harcanmalı ya da bağlantılı olan ulusal ürolojik kurumlara devredilmelidir.
 6. Kapatılma sonrası kurumun kitapları ve dökümanları işlem sırasında sekreterlik görevini yürüten kişide on yıl süre ile muhafaza edilmelidir.

DÜZENLEMELER
MADDE 15

 1. Yönetim Kurulu, burada belirtilen maddelerin dışında düzenlemeler getirme yetkisine sahiptir.
 2. Bir düzenleme bu maddelerin içeriğine karşıtlık içermemelidir.

Yukarıdaki tüzük değişiklik kararları 31. Ulusal Üroloji Kongresi kapsamında seçilmiş olan Yönetim Kurulu tarafından 12/08/2023 tarihli Türkiye ESRU Yönetim Kurulu toplantısında oy birliği ile alınmıştır.